MiWell utgår från de fem P:na för att öka era intäkter: Produkt, Pris, Plats, Person och Påverkan. Utifrån dessa parametrar kan vi skapa en helhetsbild av er verksamhet, läs mer om oss och vilka anläggningstyper vi hjälper. Vårt arbete tar avstamp i revenue management men sträcker sig långt längre än att enbart optimera prissättningen. Vi gör en djupgående kartläggning för att hitta de största intäktspotentialerna. Detta första steg kallar vi Revenue Finder, det är här vi hittar de möjliga intäkterna.

 

Revenue Finder
4-5 dagar
En komplett förstudie som resulterar i en exakt uppskattning av ert hotells intäktspotential. Tillsammans med den följer tre till fem konkreta mål i prioritetsordning. Revenue Finder baseras på bokningshistorik, översyn av bokningsdialog, webb- och OTA-närvaro, data från Benchmarking Alliance, frågeformulär samt intervjuer med medarbetare.

 

Revenue Implementor
4-6 månader
En uppstartstjänst där vi hjälper er att implementera strukturer och strategier för att nå målen som identifierades i Revenue Finder. Revenue Implementor innefattar inkörning av RM-system samt en detaljerad plan för hur vi tillsammans förverkligar hotellets intäktspotential.

 

Revenue Operator
Minst 2 månader
En bemanningstjänst där vi helt enkelt blir er revenue manager och strategiska bollplank i kommersiella frågor. Hotellet får tillgång till ett team med erfarna RM-specialister. Tjänsten är en vidarekoppling av Revenue Implementor, men går även att hyra separat för hotell som redan har ett etablerat revenue management. Revenue Operator inkluderar veckovisa avstämningar, löpande revenue-arbete, dokumentation och prognostisering.

 

Mentor
MiWell erbjuder även mentorskap. Vi har lång erfarenhet inom logibranschen och är goda rådgivare till såväl VD och hotelldirektör som försäljningsansvarig och bokningschef. Kontakta oss så kan vi prata mer.

 

Intresserad?
Ring oss på 073 501 27 21 eller skicka ett mail till info@MiWell.se så berättar vi mer om hur vi hjälper er.